Kamerstuk 34000-XII-12

Amendement van het lid Dik-Faber waarmee extra geld beschikbaar komt voor het ondersteunen van gemeenten om te komen tot lokale klimaatadaptatieplannen

Dossier: Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu (XII) voor het jaar 2015

Gepubliceerd: 29 oktober 2014
Indiener(s): Carla Dik-Faber (CU)
Onderwerpen: begroting financiƫn
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-34000-XII-12.html
ID: 34000-XII-12

Nr. 12 AMENDEMENT VAN HET LID DIK-FABER

Ontvangen 29 oktober 2014

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

De begrotingsstaat wordt als volgt gewijzigd:

I

In artikel 13 Ruimtelijke ontwikkeling worden het verplichtingenbedrag en het uitgavenbedrag verlaagd met € 1.000 (x € 1.000).

II

In artikel 19 Klimaat worden het verplichtingenbedrag en het uitgavenbedrag verhoogd met € 1.000 (x € 1.000).

Toelichting

Met dit amendement komt extra geld beschikbaar voor het ondersteunen van gemeenten om te komen tot lokale klimaatadaptatieplannen als uitwerking van de Nationale Adaptatiestrategie.

Met dit geld kan de lokale klimaatagenda die in 2014 afloopt worden voortgezet tot en met 2017. Aan lokale klimaatagenda 2011–2014 hebben circa 135 gemeenten meegedaan. Dit werk moet niet stil komen te liggen. Om de doelen van het deltaprogramma te halen op het gebied van adaptatie is het nodig dat de komende jaren ook de overige gemeenten mee gaan doen.

Voor het opstellen van de Nationale Adaptatiestrategie is in 2015 800.000 euro beschikbaar. In de jaren erna neemt dit bedrag af. Dit budget is onvoldoende om te zorgen dat alle gemeenten in 2017 risico en kwetsbaarheidsanalyses uitvoeren en een lokaal klimaatadaptatieplan maken. Om deze concrete ambitie uit het deltaprogramma te halen is meer budget nodig. Daarom wordt voorgesteld 1 miljoen hiervoor extra beschikbaar te stellen in 2015. Indiener beoogt dat deze bijdrage ook in 2016 en 2017 beschikbaar komt.

De lokale klimaatadaptatieplannen moeten niet alleen ingaan op de waterkwantiteit, maar ook voorbereiden op het vaker optreden van extreem weer en het voorbereiden op langere periodes van extreme hitte voor met name ouderen.

Dekking wordt gevonden in de niet juridisch verplichte uitgaven van artikel 13.

Dik-Faber