Kamerstuk 34000-XII-10

Amendement van de leden Van Tongeren en Dik-Faber dat voorziet in een subsidie van € 200.000,- voor de Stichting Dutch Cycling Embassy

Dossier: Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu (XII) voor het jaar 2015

Gepubliceerd: 29 oktober 2014
Indiener(s): Carla Dik-Faber (CU), Liesbeth van Tongeren (GL)
Onderwerpen: begroting financiën
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-34000-XII-10.html
ID: 34000-XII-10

Nr. 10 AMENDEMENT VAN DE LEDEN VAN TONGEREN EN DIK-FABER

Ontvangen 29 oktober 2014

De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor:

De begrotingsstaat wordt als volgt gewijzigd:

I

In artikel 14 Wegen en verkeersveiligheid worden het verplichtingenbedrag en het uitgavenbedrag verlaagd met € 200 (x € 1.000).

II

In artikel 14 Wegen en verkeersveiligheid worden het verplichtingenbedrag en het uitgavenbedrag verhoogd met € 200 (x € 1.000).

Toelichting

Dit amendement strekt ertoe te voorzien in een subsidie van € 200.000,- voor de Stichting Dutch Cycling Embassy (DCE). DCE is de wereldwijde ambassadeur van de Nederlandse fiets-expertise. Niet alleen wordt de Nederlandse fietssector nationaal en mondiaal gepropageerd, ook helpt DCE overheden en anderen met adviezen over effectief fietsbeleid, duurzame mobiliteitsoplossingen en leefbare steden. Dekking wordt gevonden in de niet juridisch verplichte uitgaven van artikel 14.

Van Tongeren Dik-Faber