Kamerstuk 34000-X-76

Uitstel toezending reactie op het verzoek van de vaste commissie voor Defensie over contacten tussen defensiemedewerkers en parlement.

Dossier: Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Defensie (X) voor het jaar 2015

Gepubliceerd: 2 april 2015
Indiener(s): Jeanine Hennis-Plasschaert (minister defensie) (VVD)
Onderwerpen: begroting financiƫn
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-34000-X-76.html
ID: 34000-X-76

Nr. 76 BRIEF VAN DE MINISTER VAN DEFENSIE

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 2 april 2015

De vaste commissie voor Defensie heeft op 17 maart jl. verzocht om een reactie op haar brief over contacten tussen defensiemedewerkers en parlement. Het is niet mogelijk gebleken deze reactie binnen de reguliere termijn te geven. Uw Kamer zal de reactie binnen twee weken ontvangen.

De Minister van Defensie, J.A. Hennis-Plasschaert