Kamerstuk 34000-V-4

Voortgang van het onderzoek naar de mishandeling van een Nederlandse diplomaat in Moskou op 15 oktober 2013

Dossier: Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Buitenlandse Zaken (V) voor het jaar 2015

Gepubliceerd: 3 oktober 2014
Indiener(s): Frans Timmermans (minister buitenlandse zaken) (GroenLinks-PvdA)
Onderwerpen: begroting financiƫn
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-34000-V-4.html
ID: 34000-V-4

Nr. 4 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BUITENLANDSE ZAKEN

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 3 oktober 2014

Naar aanleiding van uw verzoek om een brief over de voortgang van het onderzoek naar de mishandeling van een Nederlandse diplomaat in Moskou op 15 oktober 2013, wil het kabinet u als volgt informeren.

Alhoewel de Russische autoriteiten aangeven dat het strafrechtelijk onderzoek door het «Sledstvenny Komitet» («Onderzoekscomité») nog steeds gaande is, melden zij daarbij niet of dit reeds concrete resultaten heeft opgeleverd.

De betrokken Nederlandse diplomaat heeft deze zomer standplaats Moskou verlaten. Niettemin hecht het kabinet er onverminderd belang aan dat strafrechtelijk onderzoek plaatsvindt dat tot een bevredigende uitkomst leidt, zoals eerder aangegeven in mijn Kamerbrieven van 19 maart en 26 juni jl. De Nederlandse Ambassade in Moskou blijft dit standpunt in contacten met de relevante Russische autoriteiten uitdragen, laatstelijk op 10 september jl. Om dit kracht bij te zetten is voorts in september opnieuw een formele nota aan het Russische Ministerie van Buitenlandse Zaken verzonden waarin het onverminderde belang dat Nederland aan het strafrechtelijk onderzoek hecht nogmaals wordt benadrukt.

Het kabinet zal conform toezegging Uw Kamer op de hoogte blijven stellen van relevante ontwikkelingen met betrekking tot het onderzoek.

De Minister van Buitenlandse Zaken, F.C.G.M. Timmermans