Gepubliceerd: 17 december 2014
Indiener(s): Arnold Merkies (SP)
Onderwerpen: belasting financiën
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-33985-10.html
ID: 33985-10

Nr. 10 MOTIE VAN HET LID MERKIES

Voorgesteld 17 december 2014

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat de Common Reporting Standard op onderdelen vrijblijvender is dan de administratievebijstandsrichtlijn;

verzoekt de regering, zich ervoor in te zetten dat de afspraken in de Common Reporting Standard minstens net zo streng worden als die in de administratievebijstandsrichtlijn,

en gaat over tot de orde van de dag.

Merkies