Kamerstuk 33902-1

Koninklijke boodschap

Dossier: Wijziging van de Telecommunicatiewet (wijziging artikel 11.7a)

Gepubliceerd: 26 maart 2014
Indiener(s): Henk Kamp (minister economische zaken) (VVD)
Onderwerpen: economie ict
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-33902-1.html
ID: 33902-1

Nr. 1 KONINKLIJKE BOODSCHAP

Aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Wij bieden U hiernevens ter overweging aan een voorstel van wet tot wijziging van de Telecommunicatiewet (wijziging artikel 11.7a).

De memorie van toelichting, die het wetsvoorstel vergezelt, bevat de gronden waarop het rust.

En hiermede bevelen Wij U in Godes heilige bescherming.

Wassenaar, 26 maart 2014

Willem-Alexander