Kamerstuk 33805-V-4

Bijlage bij antwoord 12 van het verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden over wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Buitenlandse Zaken (V) en van de begrotingsstaat van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking (XVII) voor het jaar 2013 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota)

Dossier: Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Buitenlandse Zaken (V) en van de begrotingsstaat van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking (XVII) voor het jaar 2013 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota)

Gepubliceerd: 13 december 2013
Indiener(s): Frans Timmermans (minister buitenlandse zaken) (PvdA)
Onderwerpen: begroting financiƫn
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-33805-V-4.html
ID: 33805-V-4

Nr. 4 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BUITENLANDSE ZAKEN

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 13 december 2013

Graag bied ik u hierbij de reactie aan op het verzoek van de vaste commissie voor Buitenlandse Zaken van 13 december 2013 inzake Kamerbrief inzake het verslag voorstel van wet over de wijzigingen van de begrotingsstaat van het ministerie van BZ (V) en de begrotingsstaat van BuHaOS (XVII) voor 2013 (wijziging samenhangend met de Najaarsnota).

De minister van Buitenlandse Zaken, F.C.G.M. Timmermans

Vraag 12

De leden van de CDA-fractie zijn verbaasd over de reservering voor Greenpeace borgstelling in Rusland. Zij hadden eerder van de regering begrepen dat Greenpeace de garantstelling een op een zou dragen en dat de overheid een doorgeefluik zou zijn. Dan zouden er toch twee tegen elkaar wegvallende posten moeten zijn in de begroting? Graag ontvangen deze leden het contract/de borgstelling van Greenpeace aan de overheid op papier

Antwoord 12

De Staat heeft naar aanleiding van de voorlopige voorziening door het Zeerechttribunaal in de Arctic Sunrise zaak een bankgarantie afgegeven, omdat dit door het tribunaal als voorwaarde is gesteld voor vertrek van schip en bemanning uit Rusland. Daarmee heeft de Staat uitvoering gegeven aan zijn verplichting opgelegd door het tribunaal. Uitsluitend in het geval het bevoegd arbitraal tribunaal Nederland als vlaggestaat veroordeelt tot betaling van een bedrag aan Rusland, kan Rusland dit bedrag onder de bankgarantie vorderen.

De Staat heeft met Greenpeace afspraken gemaakt over terugbetaling voor het geval de Staat op enig moment een bedrag aan Rusland moet betalen onder de garantie. Dit is de kern van de overeenkomst met Greenpeace. In de tweede suppletoire wet is de uitgave voor de bankgarantie opgenomen onder artikel 10 nominaal en onvoorzien. Afhankelijk van toekomstige ontwikkelingen in onderhavige zaak zal er wel of niet op de reservering getrokken worden. Indien dit wel gebeurt dan zal er in de begroting een ontvangst van Greenpeace tegenover worden opgenomen.

Bijgaand ontvangt u de overeenkomst met Greenpeace1.