Gepubliceerd: 17 april 2014
Indiener(s): Sander Dekker (staatssecretaris onderwijs, cultuur en wetenschap) (VVD)
Onderwerpen: onderwijs en wetenschap organisatie en beleid
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-33796-8.html
ID: 33796-8
Origineel: 33796-2

Nr. 8 NOTA VAN WIJZIGING1

Ontvangen 17 april 2014

Het voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd:

Onder vernummering van Artikel II tot Artikel IV worden de volgende artikelen ingevoegd:

ARTIKEL II

In de Wet op het primair onderwijs worden in artikel 10a, vierde lid, de volgende wijzigingen aangebracht:

1. «bedoeld in artikel 11, derde lid, van de Wet op het onderwijstoezicht» wordt vervangen door: bedoeld in artikel 11, vierde lid, van de Wet op het onderwijstoezicht.

2. «bedoeld in artikel 11, tweede lid, van de Wet op het onderwijstoezicht» wordt vervangen door: bedoeld in artikel 11, derde lid, van de Wet op het onderwijstoezicht.

ARTIKEL III

In de Wet op het voortgezet onderwijs worden in artikel 23a1, derde lid, de volgende wijzigingen aangebracht:

1. «bedoeld in artikel 11, derde lid, van de Wet op het onderwijstoezicht» wordt vervangen door: bedoeld in artikel 11, vierde lid, van de Wet op het onderwijstoezicht.

2. «bedoeld in artikel 11, tweede lid, van de Wet op het onderwijstoezicht» wordt vervangen door: bedoeld in artikel 11, derde lid, van de Wet op het onderwijstoezicht.

De Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker