Kamerstuk 33750-VI-55

Motie van het lid Recourt c.s. over tegengaan van oneigenlijk gebruik van persoonlijke gegevens

Dossier: Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Veiligheid en Justitie (VI) voor het jaar 2014

Gepubliceerd: 21 november 2013
Indiener(s): Jeroen Recourt (PvdA), Foort van Oosten (VVD), Astrid Oosenbrug (PvdA)
Onderwerpen: begroting financiƫn
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-33750-VI-55.html
ID: 33750-VI-55

79,3 %
20,7 %

VVD

GL

CU

Bontes

50PLUS

PvdA

D66

SP

SGP

CDA

PVV

PvdD


Nr. 55 MOTIE VAN HET LID RECOURT C.S.

Voorgesteld 21 november 2013

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

van mening dat burgers moeten kunnen inzien wat de overheid allemaal over hen weet;

van mening dat burgers eigenaar van hun persoonlijke gegevens moeten zijn;

van mening dat de regering ervoor moet zorgen dat de burgers van Nederland zelf zeggenschap kunnen krijgen over hun persoonlijke gegevens die in bezit van de overheid zijn;

van mening dat, behoudens wettelijke rechtvaardigingsgronden en wettelijke toegestane uitzonderingen, persoonlijke gegevens niet zonder de toestemming van degenen op wie de gegevens betrekking hebben, mogen worden gebruikt;

van mening dat daartoe goede voorlichting over privacyregels en inzage kunnen krijgen in de persoonlijke gegevens die de overheid beheert, noodzakelijk is;

van mening dat het wenselijk is dat de overheid privacygevoelige gegevens van onze burgers uitsluitend op servers opslaat die onder de Nederlandse wetgeving vallen, om weglekken naar buitenlandse partijen of naar commerciële partijen te voorkomen;

verzoekt de regering, extra inspanningen te leveren om ervoor te zorgen dat burgers al dan niet via mijn.overheid.nl kunnen inzien wat de overheid over hen aan persoonlijke informatie beheert, en een verkenning uit te voeren naar de mogelijkheid dat de overheid bij het opslaan van privacygevoelige gegevens over burgers gebruikmaakt van zodanig beveiligde systemen dat er geen gegevens naar elders op de wereld kunnen wegvloeien en waarin ook het oneigenlijk gebruik van persoonlijke gegevens voor commerciële doeleinden wordt tegengegaan,

en gaat over tot de orde van de dag.

Recourt

Oosenbrug

Van Oosten