Kamerstuk 33750-VI-35

Amendement van het lid Van Tongeren dat ertoe strekt om de voorgenomen bezuinigingen op de gesubsidieerde rechtsbijstand ongedaan te maken

Dossier: Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Veiligheid en Justitie (VI) voor het jaar 2014

Gepubliceerd: 19 november 2013
Indiener(s): Liesbeth van Tongeren (GL)
Onderwerpen: begroting financiƫn
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-33750-VI-35.html
ID: 33750-VI-35
Wijzigingen: 33750-VI-36

Nr. 35 AMENDEMENT VAN HET LID VAN TONGEREN

Ontvangen 19 november 2013

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

I

In artikel 32 Rechtspleging en rechtsbijstand worden het verplichtingenbedrag en het uitgavenbedrag verhoogd met € 85 (x € 1.000).

II

In artikel 34 Sanctietoepassing wordt het verplichtingenbedrag en het uitgavenbedrag verlaagd met € 85 (x € 1.000).

III

De begrotingsstaat inzake de agentschappen wordt als volgt gewijzigd:

Bij de Dienst Justitiele Inrichtingen worden het totaal baten en het totaal lasten verlaagd met € 85 (x € 1.000).

Toelichting

Dit amendement strekt ertoe om de voorgenomen bezuinigingen op de gesubsidieerde rechtsbijstand ongedaan te maken. Toegang tot het recht en de rechter zijn stevig in wet- en regelgeving verankerd en zouden met deze bezuinigingen onaanvaardbaar in het gedrang komen.

Dekking wordt gevonden in het afstoten van de capaciteit voor vreemdelingenbewaring. Onverdachte burgers, legaal of illegaal in Nederland, horen niet in de cel.

Van Tongeren