Kamerstuk 33750-VI-133

Jaarbericht 2013 Inspectie Veiligheid en Justitie

Dossier: Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Veiligheid en Justitie (VI) voor het jaar 2014

Gepubliceerd: 14 juli 2014
Indiener(s): Opstelten (minister justitie en veiligheid) (VVD)
Onderwerpen: begroting financiƫn
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-33750-VI-133.html
ID: 33750-VI-133

Nr. 133 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VEILIGHEID EN JUSTITIE

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 14 juli 2014

Hierbij bied ik u, mede namens de staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, het Jaarbericht 2013 van de Inspectie Veiligheid en Justitie (Inspectie VenJ) aan1.

Met dit jaarbericht legt de Inspectie VenJ verantwoording af over de onderzoeken en activiteiten die zij het afgelopen jaar heeft uitgevoerd. Tevens blikt de Inspectie in dit jaarbericht terug op de hoofdlijnen uit haar onderzoeken. De diverse rapporten heb ik al eerder van een reactie voorzien en met de Kamer gedeeld.

De Minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten