Kamerstuk 33750-IX-17

Motie van het lid Van Klaveren over bevriezen van het percentage voor de berekening van het eigenwoningforfait

Dossier: Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Financiƫn (IXB) en de begrotingsstaat van Nationale Schuld (IXA) voor het jaar 2014

Gepubliceerd: 4 maart 2014
Indiener(s): Joram van Klaveren (PVV)
Onderwerpen: begroting financiƫn
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-33750-IX-17.html
ID: 33750-IX-17

10,0 %
90,0 %

PVV

PvdA

SGP

PvdD

D66

VVD

50PLUS

CDA

CU

SP

GL

BONTES


Nr. 17 MOTIE VAN HET LID VAN KLAVEREN

Voorgesteld 4 maart 2014

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat het eigenwoningforfait omhoog is gegaan ten opzichte van vorig jaar;

overwegende dat de lasten, zeker ook van huizenbezitters, al te veel zijn gestegen;

verzoekt de regering, het percentage voor het berekenen van het eigenwoningforfait te bevriezen op het niveau van 2013, namelijk 0,60%,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Klaveren