Gepubliceerd: 24 april 2014
Indiener(s): Nine Kooiman (SP)
Onderwerpen: openbare orde en veiligheid organisatie en beleid
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-33745-27.html
ID: 33745-27
Origineel: 33745-20

88,7 %
11,3 %

VVD

PVV

Van Vliet

D66

GrBvK

PvdD

PvdA

SP

SGP

CDA

50PLUS

CU

GL


Nr. 27 GEWIJZIGDE MOTIE VAN HET LID KOOIMAN TER VERVANGING VAN DIE GEDRUKT ONDER NR. 20

Voorgesteld 24 april 2014

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat gedetineerden in wetsvoorstel 33 745 niet meer de mogelijkheid krijgen om met algemeen en regimesgebonden verlof te gaan;

overwegende dat het van groot belang is dat gedetineerden gecontroleerd en onder toezicht begeleid moeten worden naar een succesvolle terugkeer in de samenleving;

van mening dat door het afschaffen van de verloven het risico wordt vergroot dat criminelen na hun celstraf onvoorbereid terugkeren in de maatschappij en dat dit leidt tot een onveilige samenleving;

verzoekt de regering, te onderzoeken of er een mogelijkheid bestaat voor re-integratieverlof in de intramurale fase en de Kamer hierover te informeren voor de behandeling van het wetsvoorstel 33 745 in de Eerste Kamer,

en gaat over tot de orde van de dag.

Kooiman