Gepubliceerd: 13 juli 2015
Indiener(s): Ard van der Steur (VVD)
Onderwerpen: economie overige economische sectoren
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-33722-24.html
ID: 33722-24

Nr. 24 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VEILIGHEID EN JUSTITIE

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 13 juli 2015

Bij brieven van 10 juni jl. aan u heeft het lid Van Oosten (VVD) van uw Kamer medegedeeld de bij uw Kamer aanhangige initiatiefwetsvoorstellen inzake bevordering van mediation (Kamerstukken 33 722, nr. 23, 33 723, nr. 14 en 33 727, nr. 12) over te nemen en in te trekken. Hierbij bevestig ik dat ik voornemens ben om op zo kort mogelijke termijn wetgeving in procedure te brengen ter vervanging van deze initiatiefwetsvoorstellen.

De Minister van Veiligheid en Justitie, G.A. van der Steur