Kamerstuk 33722-13

Amendement van het lid Schouw dat regelt dat de bepalingen over be√ędiging vervallen

Dossier: Voorstel van wet van het lid Van der Steur tot het stellen van regels omtrent de registratie en de bevordering van de kwaliteit van mediators (Wet registermediator)

Gepubliceerd: 22 december 2014
Indiener(s): Gerard Schouw (D66)
Onderwerpen: economie overige economische sectoren
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-33722-13.html
ID: 33722-13

Nr. 13 AMENDEMENT VAN HET LID SCHOUW

Ontvangen 22 december 2014

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

Hoofdstuk 3 vervalt.

Toelichting

Dit amendement is het vijfde in een reeks van vijf met elkaar samenhangende amendementen om een eenvoudiger en beter werkbaar alternatief te bieden voor de Wet registermediator. Teneinde onnodige regels, juridisering en bureaucratie zoveel mogelijk te voorkomen wordt voorgesteld de bepalingen in hoofdstuk 3 omtrent beëdiging te laten vervallen.

Mediators verliezen het vertrouwen van partijen wanneer zij zich anders dan neutraal en onafhankelijk opstellen. In de praktijk voelt een partij het onmiddellijk en haarscherp aan wanneer een mediator zich niet onpartijdig opstelt. Aan hen worden geen andere kwaliteitseisen gesteld dan dat partijen vertrouwen in hen willen stellen en hen vragen om als mediator op te treden. Het parlement heeft er bij de recente herziening van de Arbitragewet bewust van afgezien om kwaliteitseisen voor arbiters wettelijk te regelen.

Bijkomend voordeel, gezien de werkdruk die daar al bestaat, is dat de rechtbank niet belast wordt met het (regelmatig) moeten beëdigen van mediators.

Schouw