Kamerstuk 33698-11

Motie van het lid Paulus Jansen over een bredere werking van een uitspraak van de huurcommissie bij onzelfstandige woonruimte

Dossier: Wijziging van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek en de Uitvoeringswet huurprijzen woonruimte in verband met de modernisering en vereenvoudiging van de werkwijze van de huurcommissie

Gepubliceerd: 28 januari 2014
Indiener(s): Paulus Jansen (SP)
Onderwerpen: huisvesting huren en verhuren
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-33698-11.html
ID: 33698-11

63,3 %
36,7 %

GL

SGP

VVD

PVV

D66

CDA

50PLUS

SP

BONTES

PvdA

CU

PvdD


Nr. 11 MOTIE VAN HET LID PAULUS JANSEN

Voorgesteld 28 januari 2014

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat bij een exces in een pand waar meerdere bewoners wonen, een uitspraak van de huurcommissie een bredere werking zou moeten kunnen hebben;

verzoekt de regering, te onderzoeken hoe een uitspraak van de huurcommissie over een casus bij onzelfstandige woonruimte actiever ingezet kan worden voor het verbeteren van de situatie voor de andere huurders in het pand en de Kamer hierover zo snel mogelijk te rapporteren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Paulus Jansen