Kamerstuk 33504-9

Ontwerpbesluit tot wijziging van enkele besluiten in verband met modernisering tenaamstellen kentekenbewijzen

Dossier: Wijziging van de Wegenverkeerswet 1994 in verband met de modernisering van de wijze van tenaamstelling van kentekenbewijzen en enkele andere wijzigingen van uiteenlopende aard

Gepubliceerd: 12 juni 2013
Indiener(s): Melanie Schultz van Haegen (minister infrastructuur en milieu) (VVD)
Onderwerpen: verkeer weg
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-33504-9.html
ID: 33504-9

Nr. 9 BRIEF VAN DE MINISTER VAN INFRASTRUCTUUR EN MILIEU

Ontvangen ter Griffie op 13 juni 2013.

De voordracht voor de vaste te stellen algemene maatregel van bestuur is aan de Kamer overgelegd tot en met 11 juli 2013.

De voordracht voor de vast te stellen algemene maatregel van bestuur kan niet eerder worden gedaan dan op 12 juli 2013.

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 12 juni 2013

Bijgaand doe ik u toekomen het ontwerpbesluit tot wijziging van het Kentekenreglement, het Besluit personenvervoer 2000 en het Besluit voertuigen in verband met modernisering van de wijze van tenaamstellen van kentekenbewijzen1. Ingevolge artikel 2b van de Wegenverkeerswet 1994 dient het onderhavige ontwerpbesluit aan de beide kamers der Staten-Generaal te worden overgelegd.

Voor de inhoud en achtergronden van het besluit moge ik u kortheidshalve verwijzen naar de bij het besluit behorende nota van toelichting

De minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus