Kamerstuk 33441-8

Motie Van Gerven en Paulus Jansen over 2 miljoen voor het Landelijk Fietsplatform en Wandelnet

Dossier: Wijziging van de Wet inrichting landelijk gebied (decentralisatie investeringsbudget)

Gepubliceerd: 23 mei 2013
Indiener(s): Paulus Jansen (SP), Henk van Gerven (SP)
Onderwerpen: natuur- en landschapsbeheer natuur en milieu
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-33441-8.html
ID: 33441-8
Wijzigingen: 33441-13

Nr. 8 MOTIE VAN DE LEDEN VAN GERVEN EN PAULUS JANSEN

Voorgesteld 23 mei 2013

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

verzoekt de regering om, in haar overleg met de provincies voor te stellen om direct uit de Inrichting Landelijk Gebied-gelden van het Provinciefonds de bijdrage van 2 miljoen over te maken aan het Landelijk Fietsplatform en Wandelnet ten bate van langeafstandsfietspaden en langeafstandswandelpaden teneinde onnodige lasten en bureaucratie met twaalf verschillende regelingen te voorkomen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Gerven

Paulus Jansen