Kamerstuk 33402-47

Uitvoeringsregeling uitgaven voor specifieke zorgkosten

Dossier: Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Belastingplan 2013)

Gepubliceerd: 7 december 2012
Indiener(s): Frans Weekers (staatssecretaris financiƫn) (VVD)
Onderwerpen: belasting financiƫn
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-33402-47.html
ID: 33402-47

Nr. 47 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN FINANCIËN

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 7 december 2012

Hierbij bied ik u tekst aan van de ministeriële regeling met betrekking tot de beperking van de aftrekposten voor specifieke zorgkosten1, zoals ik in antwoord op vragen van de leden van de fractie van het CDA heb toegezegd in de nota naar aanleiding van het verslag inzake het Belastingplan 20132.

De staatssecretaris van Financiën, F.H.H. Weekers