Kamerstuk 33402-32

Motie Bashir over aanscherpen van het begrip "substance"

Dossier: Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Belastingplan 2013)

Gepubliceerd: 15 november 2012
Indiener(s): Farshad Bashir (SP)
Onderwerpen: belasting financiƫn
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-33402-32.html
ID: 33402-32

14,0 %
86,0 %

PvdD

PVV

GL

VVD

SP

CDA

CU

SGP

PvdA

50PLUS

D66


Nr. 32 MOTIE VAN HET LID BASHIR

Voorgesteld 15 november 2012

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat in Nederland duizenden brievenbusmaatschappijen actief zijn die veel geld door Nederland sluizen;

overwegende dat deze brievenbusmaatschappijen in een aantal gevallen weinig tot geen reële economische activiteiten ontwikkelen;

van mening dat het onwenselijk is dat (ontwikkelings)landen hierdoor inkomsten mislopen;

verzoekt de regering, het begrip «substance» zodanig aan te scherpen dat hiervan pas sprake is wanneer economische activiteiten worden ontplooid en werkgelegenheid wordt gecreëerd;

verzoekt de regering tevens, het dvl-besluit zodanig aan te passen dat alleen bedrijven die reële economische activiteiten ontplooien, werkgelegenheid bieden en akkoord gaan met spontane informatie-uitwisseling, een tax ruling kunnen aanvragen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Bashir