Kamerstuk 33402-31

Motie Bashir over de anbi-status

Dossier: Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Belastingplan 2013)

Gepubliceerd: 15 november 2012
Indiener(s): Farshad Bashir (SP)
Onderwerpen: belasting financiƫn
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-33402-31.html
ID: 33402-31

22,7 %
77,3 %

D66

CDA

PVV

CU

GL

PvdA

VVD

50PLUS

PvdD

SP

SGP


Nr. 31 MOTIE VAN HET LID BASHIR

Voorgesteld 15 november 2012

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat veel Nederlanders een financiële bijdrage leveren aan het algemeen nut door te schenken aan anbi's;

overwegende dat velen belang hechten aan een gematigde beloning voor personeel en bestuurders van anbi's;

overwegende dat voor het verkrijgen van de anbi-status geen voorwaarden zijn opgenomen met betrekking tot de maximale beloning van personeel en bestuurders van de instelling;

verzoekt de regering, aan de voorwaarden voor het verkrijgen van de anbi-status toe te voegen dat personeel en bestuurders van de instelling geen beloning mogen ontvangen die hoger is dan de dg-norm en de anbi-status van instellingen die deze voorwaarden overtreden, te ontnemen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Bashir