Kamerstuk 33402-29

Motie Klein over de vervallen btw-vrijstelling voor aanvullende medische diensten

Dossier: Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Belastingplan 2013)

Gepubliceerd: 15 november 2012
Indiener(s): Norbert Klein (50PLUS)
Onderwerpen: belasting financiƫn
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-33402-29.html
ID: 33402-29

Nr. 29 MOTIE VAN HET LID KLEIN

Voorgesteld 15 november 2012

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat in de Wet uitwerking fiscale maatregelen begrotingsakkoord 2013 het komen vervallen van de btw-vrijstelling voor aanvullende medische diensten per 1 januari 2013 in zal gaan;

overwegende dat de btw-vrijstelling voor medische diensten gekoppeld is aan de inschrijving van beroepsbeoefenaars in de individuele gezondheidszorg in het BIG-register;

overwegende dat dit register alleen aangeeft welke beroepen in dit register zijn opgenomen en dat er geen uitspraken gedaan worden over de behandelingen;

overwegende dat BIG-geregistreerden zowel reguliere btw-vrijgestelde als aanvullende medische diensten uitvoeren;

overwegende dat de uitvoeringsaspecten voor deze onder medische geheimhouding vallende diensten onduidelijk zijn;

overwegende dat het onduidelijk is of er sprake is van schending van het gelijkheidsbeginsel en fiscale neutraliteit door het in de wet gemaakte onderscheid tussen BIG- en niet-BIG-geregistreerde beroepsbeoefenaars, ook in Europeesrechtelijk verband;

verzoekt de regering, medio 2013 in een evaluatie de Kamer te informeren over de uitvoerbaarheid van deze vervallen btw-vrijstelling,

en gaat over tot de orde van de dag.

Klein