Kamerstuk 33402-25

Amendement van het lid Klein over het recht op werkbonus vanaf een arbeidsinkomen van 50% van het minimumloon

Dossier: Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Belastingplan 2013)

Gepubliceerd: 14 november 2012
Indiener(s): Norbert Klein (50PLUS)
Onderwerpen: belasting financiƫn
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-33402-25.html
ID: 33402-25

12,7 %
87,3 %

GL

CU

PvdD

50PLUS

VVD

PvdA

CDA

PVV

SP

SGP

D66


Nr. 25 AMENDEMENT VAN HET LID KLEIN

Ontvangen 14 november 2012

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

I

In artikel I, onderdeel Ha, wordt artikel 8.12, tweede lid, als volgt gewijzigd:

1. In onderdeel a wordt «57,763%» vervangen door «11,553%» en wordt «€ 17 139» vervangen door: € 9521.

2. In onderdeel b wordt» 10,502%» vervangen door «14,441%» en wordt «€ 22 852» vervangen door: € 19 043.

II

In artikel Ia wordt artikel 10.7a volgt gewijzigd:

1 In het derde lid, onderdeel a, wordt «175%» vervangen door: 140%.

2. In het vierde lid wordt «90%» vervangen door: 50%.

3. In het vijfde lid wordt «120% van 108%» vervangen door: 108%.

Toelichting

Door middel van dit amendement ontstaat het recht op werkbonus reeds vanaf een arbeidsinkomen van 50% van het minimumloon (inclusief minimumvakantiebijslag). De verruiming wordt bekostigd door enerzijds het maximum van de werkbonus reeds af te bouwen vanaf een arbeidsinkomen van 100% van het minimumloon (inclusief minimumvakantiebijslag) in plaats van vanaf een arbeidsinkomen van 120% van het minimumloon (inclusief minimumvakantiebijslag). Anderzijds wordt de afbouw versneld ten opzichte van het wetsvoorstel, waardoor de werkbonus reeds nihil bedraagt vanaf een arbeidsinkomen van 140% van het minimumloon (inclusief minimumvakantiebijslag) in plaats van vanaf een arbeidsinkomen van 175% van het minimumloon (inclusief minimumvakantiebijslag).

Klein