Kamerstuk 33402-24

Amendement van het lid Dijkgraaf over opnemen van een horizonbepaling op de werkbonus op grond waarvan de werkbonus behoudens nadere wetgeving per 1 januari 2018 vervalt

Dossier: Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Belastingplan 2013)

Gepubliceerd: 14 november 2012
Indiener(s): Elbert Dijkgraaf (SGP)
Onderwerpen: belasting financiƫn
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-33402-24.html
ID: 33402-24
Wijzigingen: 33402-43

Nr. 24 AMENDEMENT VAN HET LID DIJKGRAAF

Ontvangen 14 november 2012

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

Aan artikel I wordt een onderdeel toegevoegd, luidende:

K

In artikel 10b.1, tweede lid, wordt «Artikel 3.13, eerste lid, onderdeel j, vervalt» vervangen door: De artikelen 3.13, eerste lid, onderdeel j, en 8.12 vervallen.

Toelichting

Op grond van dit amendement wordt aan de in het belastingplan opgenomen werkbonus een horizonbepaling verbonden, op grond waarvan de werkbonus behoudens nadere wetgeving per 1 januari 2018 vervalt.

De indiener sluit hiermee aan bij de fiscale agenda van staatssecretaris Weekers1, waarin beschreven wordt dat het voor de hand ligt een horizonbepaling op te nemen voor de duur van de regeling voor zover grondslagversmallers en heffingskortingen het karakter hebben van een belastinguitgave. Tegen het verstrijken van de horizonbepaling in 2018 kan opnieuw een afweging gemaakt worden of aan de werkbonus opnieuw prioriteit wordt gegeven.

Dijkgraaf