Kamerstuk 33402-13

Toelichting bij de nota naar aanleiding van het nader verslag inzake het pakket Belastingplan 2013 en twee nota's van wijziging inzake het Belastingplan 2013 en de Overige Fiscale maatregelen 2013

Dossier: Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Belastingplan 2013)

Gepubliceerd: 6 november 2012
Indiener(s): Stef Blok (minister zonder portefeuille binnenlandse zaken en koninkrijksrelaties) (VVD), Frans Weekers (staatssecretaris financiƫn) (VVD)
Onderwerpen: belasting financiƫn
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-33402-13.html
ID: 33402-13

Nr. 13 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN FINANCIËN EN DE MINISTER VOOR WONEN EN RIJKSDIENST

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 6 november 2012

Hierbij bied ik u aan de nota naar aanleiding van het nader verslag aan inzake de wetsvoorstellen Belastingplan 2013, Overige Fiscale Maatregelen 2013, Wet herziening fiscale behandeling woon-werkverkeer, Wet elektronische registratie notariële akten, Wet herziening fiscale behandeling eigen woning en Wet verhuurderheffing (Kamerstuk 33 402, nr. 14). De beantwoording in de nota ten aanzien van de twee laatstgenoemde wetsvoorstellen worden u door ons beiden aangeboden.

De nota gaat vergezeld van twee nota’s van wijziging. Eén nota van wijziging op het wetsvoorstel Belastingplan 2013 (Kamerstuk 33 402, nr. 15) en één nota van wijziging op het wetsvoorstel Overige fiscale maatregelen 2013 (Kamerstuk 33 403, nr. 12).

De Nederlandsche Bank (DNB) is gevraagd om, met ondersteuning van het Verbond van Verzekeraars, een impact assessment uit te voeren naar de effecten van het eventueel laten vervallen van tijdklemmen in het KEW-regime, bedoeld in de Wet IB 2001. Het door DNB opgestelde impact assessment treft u bijgevoegd aan 1).

De staatssecretaris van Financiën, F. H. H. Weekers

De minister voor Wonen en Rijksdienst, S. A. Blok

1) Ter inzage gelegd bij het Centraal Informatiepunt Tweede Kamer