Kamerstuk 33400-VI-14

Amendement van het lid Van der Staaij c.s. over de voortzetting van de bestaande regeling tegemoetkoming adoptiekosten

Dossier: Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Veiligheid en Justitie (VI) voor het jaar 2013


10,7 %
89,3 %

SGP

PvdD

GL

PvdA

50PLUS

PVV

SP

D66

VVD

CU

CDA


Nr. 14 AMENDEMENT VAN DE LEDEN VAN DER STAAIJ C.S.

Ontvangen 28 november 2012

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

De begrotingsstaat wordt als volgt gewijzigd:

I

In artikel 35 Jeugd worden het verplichtingenbedrag en het uitgavenbedrag verlaagd met € 2 500 (x € 1 000).

II

In artikel 35 Jeugd worden het verplichtingenbedrag en het uitgavenbedrag verhoogd met € 2 500 (x € 1 000).

Toelichting

Dit amendement beoogt het op de Begroting gereserveerde geld voor de tegemoetkoming adoptiekosten te bestemmen om het onder dezelfde voorwaarden te blijven aanwenden voor voortzetting van de bestaande regeling na 31 december 2012. Dit is van belang om adoptie voor alle ouders bereikbaar te houden. Hiervoor is naast dit amendement nog een wetswijziging nodig per 1 januari 2013 (met terugwerkende kracht).

Van der Staaij Van Tongeren Segers Krol