Kamerstuk 33400-A-89

Motie van het lid Dik-Faber over de Noordelijke Randweg Utrecht

Dossier: Vaststelling van de begrotingsstaat van het Infrastructuurfonds voor het jaar 2013

Gepubliceerd: 8 april 2013
Indiener(s): Carla Dik-Faber (CU)
Onderwerpen: begroting financiƫn
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-33400-A-89.html
ID: 33400-A-89

26,7 %
73,3 %

CU

CDA

SGP

SP

PvdD

GL

PvdA

VVD

D66

50PLUS

PVV


Nr. 89 MOTIE VAN HET LID DIK-FABER

Voorgesteld tijdens het Notaoverleg van 8 april 2013

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat die Noordelijke Randweg Utrecht wordt uitgesteld tot 2026–2028;

overwegende dat dit tot grote knelpunten leidt tijdens de aanpak van de A27 bij Amelisweerd;

verzoekt de regering, de Noordelijke Randweg Utrecht te realiseren voorafgaande aan de aanpak van de A27 bij Amelisweerd,

en gaat over tot de orde van de dag.

Dik-Faber