Kamerstuk 33400-A-13

Amendement van het lid Dik-Faber over een onttrekking van € 225 000 aan het programma Beter Benutten

Dossier: Vaststelling van de begrotingsstaat van het Infrastructuurfonds voor het jaar 2013

Gepubliceerd: 20 november 2012
Indiener(s): Carla Dik-Faber (CU)
Onderwerpen: begroting financiën
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-33400-A-13.html
ID: 33400-A-13

18,0 %
82,0 %

PVV

50PLUS

GL

CU

PvdA

D66

SGP

VVD

CDA

SP

PvdD


Nr. 13 AMENDEMENT VAN HET LID DIK-FABER

Ontvangen 20 november 2012

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

De begrotingsstaat wordt als volgt gewijzigd:

I

In artikel 12 Hoofdwegennet worden het verplichtingenbedrag en het uitgavenbedrag verlaagd met € 225 (x 1 000).

II

In artikel 19 Bijdragen andere begrotingen Rijk wordt het ontvangstenbedrag verlaagd met € 225 (x 1 000).

Toelichting

Dit amendement zorgt voor een onttrekking van € 225 000 aan het programma Beter Benutten. Hierdoor ontstaat dekking voor amendement 33 400 XII, nr. 12, dat voorziet in voortzetting van het werk van het Bureau Voorlichting Binnenvaart en het project maatwerk.

Dik-Faber