Kamerstuk 33328-9

Memorie van toelichting zoals gewijzigd naar aanleiding van het advies van de Afdeling Advisering van de Raad van State

Dossier: Voorstel van wet van de leden Snels en Sneller houdende regels over de toegankelijkheid van informatie van publiek belang (Wet open overheid)

Gepubliceerd: 12 december 2013
Indiener(s): Gerard Schouw (D66), Linda Voortman (GL)
Onderwerpen:
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-33328-9.html
ID: 33328-9