Kamerstuk 33328-7

Advies Afdeling advisering Raad van State en Reactie van de initiatiefnemers

Dossier: Voorstel van wet van de leden Snels en Sneller houdende regels over de toegankelijkheid van informatie van publiek belang (Wet open overheid)

Gepubliceerd: 12 december 2013
Indiener(s): Gerard Schouw (D66), Linda Voortman (GL)
Onderwerpen:
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-33328-7.html
ID: 33328-7