Gepubliceerd: 2 februari 2018
Indiener(s): Helma Lodders (VVD), Ch. Aptroot
Onderwerpen: economie organisatie en beleid
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-33314-4.html
ID: 33314-4

Nr. 4 BRIEF HOUDENDE INTREKKING VAN HET VOORSTEL VAN WET

Ontvangen 2 februari 2018

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Hierbij deel ik u mede dat ik het voorstel van wet houdende opheffing van de publiekrechtelijke bedrijfsorganisaties en overheveling van hun taken aan de Minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie intrek.1

Lodders