Nr. 4 BRIEF HOUDENDE INTREKKING VAN HET VOORSTEL VAN WET

Ontvangen 2 februari 2018

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Hierbij deel ik u mede dat ik het voorstel van wet houdende opheffing van de publiekrechtelijke bedrijfsorganisaties en overheveling van hun taken aan de Minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie intrek.1

Lodders