Gepubliceerd: 10 februari 2015
Indiener(s): Lilian Helder (PVV)
Onderwerpen: burgerlijk recht recht
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-33308-13.html
ID: 33308-13

27,3 %
71,3 %

Van Vliet

GL

GrKÖ

SP

PvdA

PVV

CU

PvdD

D66

Klein

SGP

GrBvK

50PLUS

CDA

VVD


Nr. 13 MOTIE VAN HET LID HELDER

Voorgesteld 10 februari 2015

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat het wetsvoorstel auteurscontractenrecht (33 308) een grondslag biedt voor het instellen van een geschillencommissie;

constaterende dat het doel van de geschillencommissie is dat er een laagdrempelige voorziening is voor het beslechten van geschillen tussen makers en exploitanten;

spreekt uit dat een dergelijke geschillencommissie er dan ook daadwerkelijk moet komen;

verzoekt de regering, te bewerkstelligen dat deze geschillencommissie er daadwerkelijk komt,

en gaat over tot de orde van de dag.

Helder