Gepubliceerd: 1 september 2014
Indiener(s): Ronald Plasterk (minister binnenlandse zaken en koninkrijksrelaties) (PvdA)
Onderwerpen: recht staatsrecht
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-33268-25.html
ID: 33268-25

Nr. 25 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 1 september 2014

Voor donderdag 11 september 2014 is een Algemeen Overleg met de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken gepland met als onderwerp «Verkiezingsaangelegenheden». Volgens de herziene convocatie van 7 juli 2014 is een van de agendapunten mijn brief van 4 juli 2014 inzake het advies van de Kiesraad d.d. 18 april 2014 over het belang en de eventuele vormgeving van een integrale herziening van de Kieswet. In verband hiermee doe ik u hierbij een afschrift toekomen van mijn brief van heden over dit onderwerp aan de Eerste Kamer1. Mij was verzocht nader toe te lichten waarom ik een integrale herziening van de Kieswet vooralsnog niet in de rede vind liggen.

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.H.A. Plasterk