Gepubliceerd: 2 oktober 2013
Indiener(s): Ronald Plasterk (minister binnenlandse zaken en koninkrijksrelaties) (PvdA)
Onderwerpen: recht staatsrecht
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-33268-22.html
ID: 33268-22

Nr. 22 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 2 oktober 2013

Op 26 april 2013 is de Commissie onderzoek elektronisch stemmen ingesteld (Kamerstuk 33 268, nr. 20). De voorzitter van deze commissie, de heer W.I.I. van Beek, heeft mij op 23 september 2013 bericht dat het rapport van de Commissie naar verwachting aan het einde van 2013 gereed zal zijn. Dat is een aantal weken later dan bij de instelling van de Commissie is aangenomen. De brief van de heer Van Beek treft u als bijlage hierbij aan1.

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.H.A. Plasterk