Kamerstuk 33240-IV-7

Verslag (blanco)

Dossier: Jaarverslag en slotwet Koninkrijksrelaties 2011

Gepubliceerd: 13 juni 2012
Indiener(s): Brigitte van der Burg (VVD)
Onderwerpen: begroting financiƫn
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-33240-IV-7.html
ID: 33240-IV-7

Nr. 7 VERSLAG

Vastgesteld 13 juni 2012

Het onderzoek van dit wetsvoorstel (Kamerstuk 33 240 IV, nrs. 3 en 4) heeft de vaste commissie voor Koninkrijksrelaties geen aanleiding gegeven tot het maken van opmerkingen over de slotwet.

De voorzitter van de commissie, Van der Burg

De adjunct-griffier van de commissie, Hendrickx