Kamerstuk 33201-(R1977)-11

Brief houdende intrekking van het voorstel van Rijkswet

Dossier: Wijziging van de Rijkswet op het Nederlanderschap ter aanscherping van de voorwaarden voor verkrijging en verlening van het Nederlanderschap

Gepubliceerd: 18 maart 2013
Indiener(s): Fred Teeven (staatssecretaris justitie en veiligheid) (VVD)
Onderwerpen: migratie en integratie nederlanderschap
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-33201-11.html
ID: 33201-(R1977)-11

Nr. 11 BRIEF HOUDENDE INTREKKING VAN HET WETSVOORSTEL

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 18 maart 2013

Bij Koninklijke boodschap van 14 maart 2012 is aan uw Kamer aangeboden een voorstel van rijkswet tot wijziging van de Rijkswet op het Nederlanderschap ter aanscherping van de voorwaarden voor verkrijging en verlening van het Nederlanderschap. In het regeerakkoord van de VVD en de PvdA voor de komende kabinetsperiode is het voornemen opgenomen om de naturalisatietermijnen te verlengen naar zeven jaar. De thans aanhangige maatregelen passen in dat licht niet meer bij het beleid van dit kabinet. Daartoe gemachtigd door de Koningin trek ik het voorstel van wet hierbij in.

De staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, F. Teeven