Kamerstuk 33108-18

Gewijzigde motie van het lid De Wit (t.v.v. 33108, nr. 14) over een uniform systeem voor inning van het griffierecht

Dossier: Wijziging van de Wet van 30 september 2010 tot invoering van een nieuw griffierechtenstelsel in burgerlijke zaken (Reparatiewet griffierechten burgerlijke zaken)

Gepubliceerd: 11 oktober 2012
Indiener(s): Jan de Wit (SP)
Onderwerpen: burgerlijk recht recht
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-33108-18.html
ID: 33108-18
Origineel: 33108-14

51,7 %
48,3 %

SGP

D66

PvdA

PvdD

SP

CU

50PLUS

GL

PVV

CDA

VVD


Nr. 18 GEWIJZIGDE MOTIE VAN HET LID DE WIT TER VERVANGING VAN DIE GEDRUKT ONDER NR. 14

Voorgesteld 23 oktober 2012

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat er geen uniform systeem bestaat voor het in rekening brengen van de griffierechten;

overwegende dat het ontbreken van een eenduidige inning leidt tot verwarring bij onder andere rechtzoekenden, hun gemachtigden en gerechten zelf;

overwegende dat de niet tijdige betaling van het griffierecht vergaande consequenties heeft voor de zaak;

verzoekt de regering, in samenspraak met de rechterlijke macht te onderzoeken of het mogelijk is, te komen tot een uniform systeem voor inning van het griffierecht,

en gaat over tot de orde van de dag.

De Wit