Gepubliceerd: 21 september 2011
Indiener(s): Joram van Klaveren (PVV)
Onderwerpen: cultuur en recreatie religie
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-33010-1.html
ID: 33010-1

Nr. 1 GELEIDENDE BRIEF

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

’s-Gravenhage, 21 september 2011

Hierbij doe ik u overeenkomstig het bepaalde in artikel 114 van het Reglement van Orde een voorstel van wet toekomen strekkende tot het houden van een referendum over de wenselijkheid van de invoering van een verbod op de bouw van minaretten.

De toelichtende memorie, die het voorstel van wet vergezelt, bevat de gronden waarop het rust.

Van Klaveren