Tijdlijn

Dit wetsvoorstel is in behandeling.

Status: De commissie besluit om het Presidium te verzoeken om een schriftelijk reactie inzake hun advies voor de verdere behandeling van de behandeling van de in de notitie gecategoriseerde zaken
[Vrij tekstveld / geen Parlisproces]
Aanhouden - tot de volgende procedurevergadering
Controversieel - niet controversieel verklaren (commissie)
LVIS - inititiatiefwet rondgezonden, gepubliceerd & RvS
Aanhouden - tot de volgende procedurevergadering
Memorie van toelichting (initiatiefvoorstel)
Voorstel van wet (initiatiefvoorstel)