Kamerstuk 33000-XIII-86

Motie Ouwehand over energie afkomstig uit de bont- en bio-industrie

Dossier: Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (XIII) voor het jaar 2012

Gepubliceerd: 5 december 2011
Indiener(s): Esther Ouwehand (PvdD)
Onderwerpen: begroting financiƫn
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-33000-XIII-86.html
ID: 33000-XIII-86

1,3 %
98,7 %

CU

CDA

PvdA

GL

VVD

PvdD

SP

PVV

SGP

D66


Nr. 86 MOTIE VAN HET LID OUWEHAND

Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 5 december 2011

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende, dat mestvergisting ons land afhankelijk maakt van de bio-industrie voor warmte en stroom;

constaterende, dat onder de noemer «duurzame energie» zelfs producten uit de bontindustrie worden verbrand, dat wil zeggen de nertsenlijkjes die overblijven nadat de dieren zijn gevild;

constaterende, dat de bio-industrie verantwoordelijk is voor een hoge uitstoot van broeikasgassen, zelf juist hoge input aan energie vereist en dat het opvangen van mest de deur dicht doet naar een vrije uitloop voor dieren in de veehouderij;

concludeert dat mestvergisting niet past binnen een duurzaam energiebeleid;

verzoekt de regering energie die afkomstig is uit de bont- en bio-industrie niet langer duurzaam of groen te noemen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Ouwehand