Kamerstuk 33000-XIII-180

Motie Ouwehand over sancties tegen de Faeröer-eilanden

Dossier: Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (XIII) voor het jaar 2012

Gepubliceerd: 25 april 2012
Indiener(s): Esther Ouwehand (PvdD)
Onderwerpen: begroting financiën
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-33000-XIII-180.html
ID: 33000-XIII-180

Nr. 180 MOTIE VAN HET LID OUWEHAND

Voorgesteld 25 april 2012

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de gruwelijke slachting van grienden op de Faeröer-eilanden onverminderd doorgaat;

constaterende dat de Europese Commissie wel dreigt met sancties tegen de Faeröer-eilanden voor het niet naleven van makreelakkoorden, maar niet voor het afslachten van meer dan duizend grienden per jaar;

verzoekt de regering, zich in te zetten voor Europese sancties tegen de Faeröer-eilanden voor de slachting van grienden,

en gaat over tot de orde van de dag,

Ouwehand