Kamerstuk 33000-VIII-51

Motie Beertema over het dragen van een hoofddoek

Dossier: Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2012

Gepubliceerd: 22 november 2011
Indiener(s): Harm Beertema (PVV)
Onderwerpen: begroting financiƫn
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-33000-VIII-51.html
ID: 33000-VIII-51

16,0 %
84,0 %

D66

SGP

GL

CDA

PvdA

SP

PVV

CU

PvdD

VVD


Nr. 51 MOTIE VAN HET LID BEERTEMA

Voorgesteld 22 november 2011

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende, dat gelijkheid tussen man en vrouw een grondbeginsel is van onze westerse cultuur;

overwegende, dat het islamitisch gebod voor vrouwen om het haar te bedekken daar diametraal tegenover staat;

constaterende, dat het dragen van een hoofddoek door islamitische vrouwen en zelfs door zeer jonge meisjes in het onderwijs hand over hand toeneemt;

overwegende, dat leraren als cultuurdrager de leidende principes van onze westerse cultuur moeten voorleven;

verzoekt de regering om het dragen van een islamitische hoofddoek door leraressen en leerlingen/studenten in het onderwijs niet toe te staan,

en gaat over tot de orde van de dag.

Beertema