Kamerstuk 33000-VIII-3

Adviesprogramma van de Raad voor Cultuur voor het jaar 2012

Dossier: Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2012

Gepubliceerd: 20 september 2011
Indiener(s): Halbe Zijlstra (staatssecretaris onderwijs, cultuur en wetenschap) (VVD)
Onderwerpen: begroting financiƫn
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-33000-VIII-3.html
ID: 33000-VIII-3

Nr. 3 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAP

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 20 september 2011

Hierbij bied ik u het adviesprogramma van de Raad voor Cultuur voor het jaar 2012 aan.1 Dit adviesprogramma wordt conform de Kaderwet Adviescolleges op de derde dinsdag van september aan de beide kamers der Staten-Generaal gezonden.

De staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

H. Zijlstra