Kamerstuk 33000-VIII-194

Motie van het lid Çelik over verplicht toestemming aan de minister vragen voor investeringen vanaf 30 mln.

Dossier: Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2012

Gepubliceerd: 31 mei 2012
Indiener(s): Metin Çelik (PvdA)
Onderwerpen: begroting financiën
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-33000-VIII-194.html
ID: 33000-VIII-194

31,3 %
68,7 %

PvdA

GL

CDA

VVD

CU

SGP

PvdD

D66

Brinkman

SP

PVV


Nr. 194 MOTIE VAN HET LID ÇELIK

Voorgesteld 31 mei 2012

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat regionale opleidingscentra die de afgelopen jaren veel geld hebben gestoken in nieuwbouw te vaak in financiële problemen geraken en te vaak worden geconfronteerd met hoge rentelasten die dreigen te worden afgewenteld op het primaire onderwijsproces;

overwegende dat het beroepsonderwijs als kerntaak van de regionale opleidingscentra niet onder druk mag komen te staan van foutief ingeschatte financiële ontwikkelingen rond zulke investeringen;

verzoekt de regering, voortaan de regionale opleidingscentra te verplichten om voor investeringen ten bedrage van bijvoorbeeld 30 mln. of hoger de minister om toestemming te vragen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Çelik