Kamerstuk 32658-25

Gew motie Ouwehand over een verbod op het kweken van paling (t.v.v. 32658, nr. 12)

Dossier: Tijdelijke wijziging van de Visserijwet 1963 in verband met de invoering van de bevoegdheid tot het treffen van bestuurlijke maatregelen

Gepubliceerd: 11 april 2011
Indiener(s): Esther Ouwehand (PvdD)
Onderwerpen: landbouw organisatie en beleid
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-32658-25.html
ID: 32658-25

44,7 %
55,3 %

PvdA

SP

PVV

GL

CU

CDA

PvdD

SGP

D66

VVD


Nr. 25 GEWIJZIGDE MOTIE VAN HET LID OUWEHAND TER VERVANGING VAN DIE GEDRUKT ONDER NR. 12

Voorgesteld 19 april 2011

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende, dat het gezien het dreigende uitsterven van de paling ongewenst is, glasaal te onttrekken aan de natuur;

constaterende, dat in grote delen van de Oostzee al drie jaar geen glasaal meer is gezien en de intrek in Nederland onveranderd laag is;

constaterende, dat de paling zich niet in gevangenschap blijkt voort te planten, en dat in kwekerijen uitsluitend glasaal wordt opgekweekt die eerder uit het wild gevangen is;

verzoekt de regering te komen tot een verbod op het kweken van paling,

en gaat over tot de orde van de dag.

Ouwehand