Kamerstuk 32658-24

Gew motie Ouwehand over geen steun aan palingkwekerijen (t.v.v. 32658, nr. 11)

Dossier: Tijdelijke wijziging van de Visserijwet 1963 in verband met de invoering van de bevoegdheid tot het treffen van bestuurlijke maatregelen

Gepubliceerd: 11 april 2011
Indiener(s): Esther Ouwehand (PvdD)
Onderwerpen: landbouw organisatie en beleid
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-32658-24.html
ID: 32658-24

38,0 %
62,0 %

PvdA

PvdD

SP

D66

VVD

PVV

GL

CU

CDA

SGP


Nr. 24 GEWIJZIGDE MOTIE VAN HET LID OUWEHAND TER VERVANGING VAN DIE GEDRUKT ONDER NR. 11

Voorgesteld 19 april 2011

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende, dat de kweek van paling afhankelijk is van vangst van glasaal in het wild;

constaterende, dat in grote delen van de Oostzee al drie jaar geen glasaal meer is gezien en de intrek in Nederland onveranderd laag is;

constaterende, dat de paling met uitsterven bedreigd is en de wildvangst van glasaal ten koste gaat van de mogelijkheden van deze soort om zich te herstellen;

verzoekt de regering geen (financiële) ondersteuning te geven aan palingkwekerijen;

verzoekt de regering tevens het beleid om palingkweekactiviteiten niet te financieren, noch te ondersteunen, ook als aanwijzing mee te geven aan de provincies,

en gaat over tot de orde van de dag.

Ouwehand