Gepubliceerd: 16 maart 2011
Indiener(s): Henk van Gerven (SP)
Onderwerpen: landbouw organisatie en beleid
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-32658-19.html
ID: 32658-19

Nr. 19 MOTIE VAN HET LID VAN GERVEN

Voorgesteld 16 maart 2011

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

verzoekt de regering een plan van aanpak op te stellen om dioxinevervuiling aan te pakken en om serieus werk te maken van sanering van vervuilde gebieden;

verzoekt de regering tevens in dit plan van aanpak het al dan niet op vakantie gaan van de inspectie te integreren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Gerven