Gepubliceerd: 16 maart 2011
Indiener(s): Esther Ouwehand (PvdD)
Onderwerpen: landbouw organisatie en beleid
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-32658-12.html
ID: 32658-12

Nr. 12 MOTIE VAN HET LID OUWEHAND

Voorgesteld 16 maart 2011

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende, dat het gezien het dreigende uitsterven van de paling ongewenst is, glasaal te onttrekken aan de natuur;

constaterende, dat de paling zich niet in gevangenschap blijkt voort te planten, en dat in kwekerijen uitsluitend glasaal wordt opgekweekt die eerder uit het wild gevangen is;

verzoekt de regering te komen tot een verbod op het kweken van paling,

en gaat over tot de orde van de dag.

Ouwehand