Gepubliceerd: 16 maart 2011
Indiener(s): Esther Ouwehand (PvdD)
Onderwerpen: landbouw organisatie en beleid
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-32658-11.html
ID: 32658-11

Nr. 11 MOTIE VAN HET LID OUWEHAND

Voorgesteld 16 maart 2011

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende, dat de kweek van paling afhankelijk is van vangst van glasaal in het wild;

constaterende, dat de paling met uitsterven bedreigd is en de wildvangst van glasaal ten koste gaat van de mogelijkheden van deze soort om zich te herstellen;

verzoekt de regering geen (financiële) ondersteuning te geven aan palingkwekerijen;

verzoekt de regering tevens het beleid om palingkweekactiviteiten niet te financieren noch te ondersteunen, ook als aanwijzing mee te geven aan de provincies,

en gaat over tot de orde van de dag.

Ouwehand