Kamerstuk 32658-10

Motie-Ouwehand over een Europees verbod op het kweken van paling

Dossier: Tijdelijke wijziging van de Visserijwet 1963 in verband met de invoering van de bevoegdheid tot het treffen van bestuurlijke maatregelen

Gepubliceerd: 16 maart 2011
Indiener(s): Esther Ouwehand (PvdD)
Onderwerpen: landbouw organisatie en beleid
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-32658-10.html
ID: 32658-10

Nr. 10 MOTIE VAN HET LID OUWEHAND

Voorgesteld 16 maart 2011

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende, dat het gezien het dreigende uitsterven van de paling ongewenst is, glasaal te onttrekken aan de natuur;

constaterende, dat de paling zich niet in gevangenschap blijkt voort te planten en dat in kwekerijen uitsluitend glasaal wordt opgekweekt die eerder uit het wild gevangen is;

verzoekt de regering zich in te zetten voor een Europees verbod op het kweken van paling,

en gaat over tot de orde van de dag.

Ouwhand